top of page

Positieve Pyschologie in Training en Praktijk

Wetenschappelijk onderbouwde en effectief bewezen trainingen voor professionals in het sociale domein en de zorg.

00-ellen.jpeg

Voor klanten

​​​Mijn e-learning

Methodieken

Methodieken waar wij graag mee werken:

  • SKILLS® 

  • Oplossingsgerichte gespreksvoering®

  • Motivational interviewing®

  • Deep Democracy®

  • Positieve Psychologie

Over Ellen

Ellen Heuven is trainer, onderzoeker, auteur en spreker. Ze werkte als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en bij TNO. Sinds 20 jaar geeft ze trainingen aan professionals in het sociaal domein en in de zorg in het versterken, ondersteunen en motiveren van mensen die de regie over hun leven tijdelijk zijn kwijtgeraakt. 

over Heuven&Co

Wetenschappelijk onderbouwde en getoetste trainingen voor professionals op het gebied van o.a.:

  • Sturen op Zelfsturing

  • Stress sensitieve dienstverlening

  • Train-de-Trainer SKILLS

  • Positief Ouder Worden

Boek 'Positief Ouder'

In 'Positief Ouder. Levensverhalen over Geluk en Bloei na je Vijftigste' (Walburg Pers, 2022) worden  individuele levensverhalen van twintig inspirerende vrouwen gekoppeld aan boeiende inzichten uit de  psychologie.

 

Het boek is vertaald  verschenen in het Engels en Turks:

- Psychology of Positive Aging

- Pozitif YAŞ ALMAK

reviews
over ellen
samenwerkingen
bottom of page