top of page
Vermijd- en streefdoelen

Vermijd- en Streefdoelen

favicon-nieuw.jpg

Als professional kun je soms geneigd zijn om je klanten gevreesde toekomstscenario’s voor te houden, om in problemen te denken, om vooral de nadruk te leggen op wat klanten moeten vermijden.

Vaak worden deze vermijddoelen geformuleerd als ‘als….dan' (gevreesde toekomst). Denken in problemen (dippen) levert echter meestal minder bruikbare ideeën op dan denken in mogelijkheden (dimmen). Daarom kun je als professional beter praten in streefdoelen: ‘als…dan (positief geformuleerd doel). Hieronder vind je twee voorbeelden van vermijd- en streefdoelen.

video.png
Pop-up opent in nieuw venster
Open PDF
Werk in je Notitieboekje of in werkboek activerende gespreksvoering

vermijd-streefdoelen.jpg
bottom of page