4.2 Vermijd- en streefdoelen

Naar start hoofdstuk
Direct naar volgende hoofdstuk

Vermijd- en Streefdoelen

Vermijd- en Streefdoelen

Als professional kun je soms geneigd zijn om je klanten gevreesde toekomstscenario’s voor te houden, om in problemen te denken, om vooral de nadruk te leggen op wat klanten moeten vermijden.Vaak worden deze vermijddoelen geformuleerd als ‘als….dan' (gevreesde toekomst). Denken in problemen (dippen) levert echter meestal minder bruikbare ideeën op dan denken in mogelijkheden (dimmen). Daarom kun je als professional beter praten in streefdoelen: ‘als…dan (positief geformuleerd doel). Hieronder vind je twee voorbeelden van vermijd- en streefdoelen.

video.png

Contact

06 292 55 292

ellen@heuvenco.nl