5.4 Copingvraag

Naar start hoofdstuk
Direct naar volgende hoofdstuk

Stappen copingvraag

2/3

Stappen copingvraag

In een gesprek kun je de volgende stappen volgen:

1. Samenvatten inhoud en emotie. Óf: “Er speelt veel in uw leven op dit moment.”

2. "Welk probleem is het meest op de voorgrond/weegt het zwaarst/vraagt het meeste aandacht? "

3. • "Wie/wat helpt je om daarmee om te gaan?"
• "Wie/wat geeft u kracht om door te gaan/op te staan?"
• "Hoe helpt dat?"

4. "Wat helpt nog meer?"

5. Samenvatten hulpbronnen

Contact

06 292 55 292

ellen@heuvenco.nl