2.1 Vier kernvragen

Naar start hoofdstuk
Direct naar volgende hoofdstuk

Gericht op toekomst en hulpbronnen

1/4

Gericht op toekomst en hulpbronnen

Specifiek voor vrijwel alle stromingen binnen de positieve psychologie is dat het toekomstgericht is. Dus niet gericht op het analyseren of uitdiepen van een probleem, en hoe zich dat heeft ontwikkeld, maar veel meer gericht op wat een wenselijke situatie is en hoe dat te bereiken.

Daarnaast is de positieve psychologie meer gericht op wat helpend is voor mensen in plaats van het probleem te analyseren. Dus niet zozeer gericht op beperkingen en problemen, maar meer op wat goed gaat, welke kwaliteiten en krachten mensen in zichzelf en om zich heen hebben, en hoe dit versterkt kan worden.


Kortom: de hulpbronnen. Door de focus op hulpbronnen groeit het vertrouwen dat succes bereikbaar is.

Contact

06 292 55 292

ellen@heuvenco.nl