top of page

Eindopdracht training Activerende gespreksvoering

Geen audio

We komen aan het einde van de online training. Hopelijk heb je veel geleerd over het activeren van klanten. In dit laatste onderdeel kun je oefenen met het samenvoegen van al je vergaarde kennis over activerend luisteren, feedback geven en vragen stellen vanuit een gidsende basishouding.


De eindopdracht bestaat eruit om alles wat je geleerd hebt toe te passen in een gesprek met een klant, een collega of iemand die je kent.


Maak in het gesprek gebruik van de verschillende gesprekstechnieken die we in deze online training hebben geoefend. In de de theoriewaaier die je hier kunt downloaden (PDF) zijn de belangrijkste technieken samengevat.

Je kunt het gesprek opnemen met de Dictafoon App op je telefoon. Analyseer je gesprek na afloop en noteer je bevindingen hieronder. Een andere mogelijkheid is om een collega te vragen het gesprek bij te wonen en te analyseren.

1. Basishouding
Teken in een cirkel in hoeverre je in het gesprek een sturende, volgende en gidsende basishouding hebt.2. Activerend Luisteren

Turf het aantal keren dat je hoort dat je reflecties geeft

Noteer welk type reflecties je herkent (enkelvoudig, gevoel, ambivalent, van klacht naar wens)

Bepaal de verhouding reflecties en vragen (vuistregel is 2 reflecties: 1 vraag)


3. Activerende Feedback
Noteer welke uitspraken je hoort in procescomplimenten, goudklompjes en specifieke positieve feedback4. Activerende Vragen

Welke valkuilen in het vragen stellen herken je in dit gesprek?

In hoeverre pas je questioning in toe?

Welke van de volgende activerende vraagtechnieken heb je toegepast?

• Copingvraag
• Omgaan met obstakels
• Activerend informeren/advies geven
• Schaalvraag
• Vragen die horen bij het ontlokken van verandertaal


5. Praktijkopdracht
Wat heb je geleerd van (de analyse van) dit gesprek? Wat neem je op basis van het geleerd mee naar het volgende gesprek?

video.png
video.png
Pop-up opent in nieuw venster
Open PDF
Werk in je Notitieboekje of in werkboek activerende gespreksvoering

wb blz 52

Certificaat-AG.jpg
vermijd-streefdoelen.jpg
bottom of page