top of page

Competentiebeleving

3/7

Competentiebeleving

Competentiebeleving is het geloof of de overtuiging dat je een specifieke taak succesvol kunt uitvoeren. Het is niet iets wat je voortdurend met je meedraagt, zoals je algehele gevoel van zelfvertrouwen, maar heeft specifiek te maken met de taak waar je op dat moment mee te maken hebt. Wat eenvoudiger vertaald naar werk betekent het: ik geloof en vertrouw erop dat ik van waarde kan zijn in werk, of dat het mij gaat lukken om werk te vinden. Het gevolg van een hoge mate van zelfeffectiviteit is dat iemand effectiever gedrag gaat vertonen in het bereiken van doelen en ook meer zijn/haar vaardigheden zal gebruiken.

Uit veel onderzoek blijkt dat als iemand vertrouwen heeft om een specifiek doel te bereiken, degene creatiever, vasthoudender en actiever aan doelen werken en beter om kan gaan met tegenslagen en stress. Het interessante is dat dit gebrek aan vertrouwen geen vast persoonlijkheidskenmerk is, maar dat jij dat als professional kunt beïnvloeden door waar je naar luistert, wat je versterkt en wat je vraagt.

video.png
video.png
Pop-up opent in nieuw venster
Open PDF
Werk in je Notitieboekje of in werkboek activerende gespreksvoering

Certificaat-AG.jpg
vermijd-streefdoelen.jpg
bottom of page